INFORMATA KONTAKTI

Stadiumi i Qytetit Rr. Marin Barleti p.n. Gjakovë, Kosovë

fcvellaznimi@hotmail.com

çdo ditë 9:00-17:00