Më shumë detaje rreth AGS

Në fillim Ndërmarrja Tregtare Shërbyese “AGS” filloi importimin Pajisjeve Mjekësore, duke vazhduar më pastaj me Impiantet për Sterilizimin e Mbeturinave Spitalore, Automjeteve Transportuese me Vinç, Pajisjeve Hidrometeorologjike, etj., duke përfaqësuar shumë kompani me renome ndërkombëtare.

Vitet e fundit Ndërmarrja Tregtare Shërbyese “AGS”, ka treguar profesionalizëm, aftësi dhe eksperience duke u futur në treg edhe me materialet e konsumit, dhe zotëron një pjesë të mirë të tregut Kosovar në shitjen e tyre.

Po ashtu Ndërmarrja Tregtare Shërbyese “AGS”, ushtron veprimtarinë e saj edhe në shtetet fqinje të Kosovës, siç janë: Shqipëri, Maqedoni.

Nga viti 2015, Ndërmarrja Tregtare Shërbyese “AGS”, ka perspektiva të reja në rritjen e shtrirjes së aktivitetit të saj dhe sidomos në rritjen e cilësisë së shërbimit, ku veçohet fakti se jemi certifikuar me:

– ISO Standarde 9001:2008 për shitjen dhe servisimin e pajisjeve mjekësore dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit nga medikamentet, mbeturinat medicinale.